Hoppa till innehåll

Axel Adler : från bonde till stordonator (2018)

AXEL ADLER. Han uppmärksammas inte med någon särskild dag och har ingen särskild plats i Göteborgs historieskrivningar.
Likväl är han ständigt närvarande i Göteborgs akademiska värld.
Det här är boken om hans liv och gärning, hans enorma donation till staden Göteborg och dess invånare.

Denna levnadsskildring är tänkt att fördjupa bilden av en man som haft stor betydelse för staden och dess invånare, såväl under som efter sin levnad. En biografi kanske Axel Adler själv skulle ha kallat den. Han var
vad det förefaller på väg att författa sin egen, enligt anteckningar från 1955 funna efter hans död, men kom själv inte längre än till en inledande ramberättelse koncentrerad till hans tidiga affärsverksamhet inom
mjölkindustrin.

Med hjälp av efterlevande, dokument och vittnesmål har vi sökt fortsätta berättelsen och beskriva inte bara en smart mjölkhandlare och framgångsrik affärsman utan också en folkbildare, donator, far, morfar och farfar: Axel Adler, 1878 – 1966, i åminnelse.
En man med avgörande betydelse för företag som Arla, Transatlantic och Göteborgs-Posten. Men framförallt en man som strävade efter att utveckla arbetarstaden Göteborg till en universitetsstad.