Hoppa till innehåll

Musik för språkets skull (2023)

En handbok för pedagoger och familjer i förskolan om hur vi med musikens hjälp kan främja barns språkutveckling. Ett fantastiskt samarbetsprojekt mellan fyra kommuner som på olika sätt jobbar med musik i förskolan, ligger till grund för denna bok. Jag står som huvudförfattare och redaktör. Kompetensen som innehållet vilar på står dock erfarna musik- och förskolepedagoger i Motala, Örebro, Göteborg och Mölndal för.